بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(31.29%) 46
غمگین
(23.80%) 35
تیکه دار
(6.122%) 9
شاد
(4.081%) 6
مثبت
(12.24%) 18
عاشقانه
(11.56%) 17
لوگوی اسم
(2.040%) 3
خنده دار
(8.843%) 13
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 147