بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(29.71%) 41
غمگین
(23.91%) 33
تیکه دار
(5.797%) 8
شاد
(4.347%) 6
مثبت
(13.04%) 18
عاشقانه
(12.31%) 17
لوگوی اسم
(2.173%) 3
خنده دار
(8.695%) 12
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 138