بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(29.62%) 32
غمگین
(23.14%) 25
تیکه دار
(4.629%) 5
شاد
(4.629%) 5
مثبت
(15.74%) 17
عاشقانه
(12.96%) 14
لوگوی اسم
(1.851%) 2
خنده دار
(7.407%) 8
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 108