بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(29.32%) 39
غمگین
(24.06%) 32
تیکه دار
(6.015%) 8
شاد
(3.759%) 5
مثبت
(13.53%) 18
عاشقانه
(12.03%) 16
لوگوی اسم
(2.255%) 3
خنده دار
(9.022%) 12
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 133