بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(34.88%) 60
غمگین
(20.34%) 35
تیکه دار
(5.813%) 10
شاد
(4.069%) 7
مثبت
(12.79%) 22
عاشقانه
(12.20%) 21
لوگوی اسم
(1.744%) 3
خنده دار
(8.139%) 14
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 172