بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(31.70%) 13
غمگین
(29.26%) 12
تیکه دار
(4.878%) 2
شاد
(2.439%) 1
مثبت
(17.07%) 7
عاشقانه
(9.756%) 4
لوگوی اسم
(2.439%) 1
خنده دار
(2.439%) 1
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 41