بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(33.73%) 56
غمگین
(21.08%) 35
تیکه دار
(6.024%) 10
شاد
(4.216%) 7
مثبت
(12.04%) 20
عاشقانه
(12.65%) 21
لوگوی اسم
(1.807%) 3
خنده دار
(8.433%) 14
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 166