بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(32.25%) 20
غمگین
(25.80%) 16
تیکه دار
(3.225%) 2
شاد
(1.612%) 1
مثبت
(19.35%) 12
عاشقانه
(12.90%) 8
لوگوی اسم
(1.612%) 1
خنده دار
(3.225%) 2
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 62