بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(29.06%) 25
غمگین
(25.58%) 22
تیکه دار
(4.651%) 4
شاد
(5.813%) 5
مثبت
(16.27%) 14
عاشقانه
(12.79%) 11
لوگوی اسم
(2.325%) 2
خنده دار
(3.488%) 3
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 86