بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(32.23%) 49
غمگین
(23.02%) 35
تیکه دار
(5.921%) 9
شاد
(3.947%) 6
مثبت
(11.84%) 18
عاشقانه
(11.84%) 18
لوگوی اسم
(1.973%) 3
خنده دار
(9.210%) 14
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 152