بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(31.81%) 7
غمگین
(27.27%) 6
تیکه دار
(4.545%) 1
شاد
(4.545%) 1
مثبت
(18.18%) 4
عاشقانه
(4.545%) 1
لوگوی اسم
(4.545%) 1
خنده دار
(4.545%) 1
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 22