بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(27.08%) 13
غمگین
(27.08%) 13
تیکه دار
(4.166%) 2
شاد
(2.083%) 1
مثبت
(22.91%) 11
عاشقانه
(12.5%) 6
لوگوی اسم
(2.083%) 1
خنده دار
(2.083%) 1
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 48