بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(30.13%) 22
غمگین
(27.39%) 20
تیکه دار
(2.739%) 2
شاد
(5.479%) 4
مثبت
(16.43%) 12
عاشقانه
(12.32%) 9
لوگوی اسم
(2.739%) 2
خنده دار
(2.739%) 2
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 73