بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(34.48%) 60
غمگین
(20.11%) 35
تیکه دار
(5.747%) 10
شاد
(4.597%) 8
مثبت
(13.21%) 23
عاشقانه
(12.06%) 21
لوگوی اسم
(1.724%) 3
خنده دار
(8.045%) 14
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 174