بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(35.29%) 60
غمگین
(20.58%) 35
تیکه دار
(5.882%) 10
شاد
(4.117%) 7
مثبت
(11.76%) 20
عاشقانه
(12.35%) 21
لوگوی اسم
(1.764%) 3
خنده دار
(8.235%) 14
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 170